Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Knin za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine: OPCI DIO PRARACUNA-Izvrsenje prihodi-rashodi 0101-30062023 (pdf) OPCI DIO PRORACUNA – RACUN FINANCIRANJA 0101-30062023 (pdf) POSEBNI DIO PRORACUNA-Izvrsenje prihodi-rashodi 0101-30062023 (pdf) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – Izvrsenje 0101-30062023 (pdf) OBRAZLOZENJE- Prijedlog polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju Financijskog plana Doma od 0101-30062023 (pdf)…

Pročitaj

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Knin za 2022. godinu: Evidencija o ostvarenju prihoda-rashoda izvan riznice za 2022 godinu (pdf) OBRAZLOZENJE – godisnji izvjestaj o izvrsenju Financijskog plana Doma za 2022 (pdf) OPCI DIO PRORACUNA – RASHODI – Izvrsenje Financijskog plana za 2022 (pdf) OPCI DIO PRORACUNA- PRIHODI-Izvrsenje Financijskog plana za 2022 (pdf)…

Pročitaj

Godišnji financijski izvještaji Doma za starije i nemoćne osobe Knin za 2022. godinu: Godisnji financijski izvjestaji za 2022 godinu (xlsx) REFERENTNA STRANICA – Godisnji financijski izvjestaji za 2022 godinu (pdf) Bilješke uz Godisnji financijski izvjestaji za 2022 godinu (pdf) Bilješke uz Godisnji financijski izvjestaji za 2022 godinu (doc)  

Pročitaj

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Knin za 2023. godinu: Financijski plan za 2023 godinu (pdf) Financijski plan za 2023 godinu-zbirno (pdf) Financijski plan za razdoblje 2023-2025-obrazlozenje (pdf)  

Pročitaj