Pravilnik o izmjenama pravilnika o prijmu i otpustu korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Knin: Pravilnik o izmjenama pravilnika o prijmu i otpustu korisnika (pdf)

Pročitaj

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN Naziv Statuta Doma za starije i nemodne osobe Knin, URBROJ: 2182-10-19-23-146 Broj:02-25123-1, od, 14. oLrlka 2023. godine, mijenja se i glasi: ,.Statut Doma za starije osobe Knin”.: Statutarna odluka o izmjenama Statuta Doma Knin (pdf)

Pročitaj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijmu i otpustu korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Knin: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijmu o otpustu korisnika_ (pdf)

Pročitaj

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Knin: Pravilnik o nacinu ostvarivanja i koristenja vlastitih prihoda Doma (pdf)

Pročitaj

  • 1(current)
  • 2
  • 3