Popis dokumentacije potrebne prilikom prijema u Dom za starije i nemoćne osobe Knin:

 

  1.  ZAMOLBA ZA SMJEŠTAJ-tiskanicu možete preuzeti na ovoj stranici, možete je dobiti faxom, mailom, neposredno u Domu
  2.  PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE
  3.  PRESLIK RODNOG LISTA
  4.  PRESLIK DOMOVNICE
  5.  OBAVIJEST O MIROVINSKIM PRIMANJIMA (po mogućnosti  posljednjeg mjeseca)
  6. PRESLIK ZDRAVSTVENE ISKAZNICE I ISKAZNICE O PARTICIPACIJI (DOPUNSKO)
  7.  LIJEČNIČKO UVJERENJE DA OSOBA NE BOLUJE OD ZARAZNIH I  DUŠEVNIH BOLESTI (od doktora opće prakse)-tiskanicu možete  preuzeti na ovoj stranici, možete je dobiti faxom, mailom, neposredno  u Domu
  8.  NALAZ PSIHIJATRA
  9.  ORIGINAL OVJERENO JAMSTVO KOD JAVNOG BILJEŽNIKA O PLAĆANJU (ZA ONE KOJI SAMI PLAĆAJU)-dostavlja se  neposredno prilikom smještaja

 

Napomena!

  • nakon predaje zahtjeva za smještaj potrebno se socijalnoj radnici u Domu javiti najmanje jednom godišnje (najkasnije do 30.11.tekuće godine) kako bi je izvijestili o nastalim promjenama

 

O redoslijedu smještaja kandidata koji su podnijeli potpunu dokumentaciju odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koja se sastoji od socijalne radnice doma, voditeljica zdravstvene njege korisnika i socijalna radnica CZSS Knin.

 

Preuzmite dokumente u .doc formatu:

Zahtjev za smjestaj (doc)

Liječnička potvrda za prijem u Dom  (doc)