Financijski plan za  2019.  godinu II. izmjene – rebalans broj 2:

Financijski plan za 2019 – II Izmjene (pdf)