Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Knin za 2023. godinu:

Financijski plan za 2023 godinu (pdf)

Financijski plan za 2023 godinu-zbirno (pdf)

Financijski plan za razdoblje 2023-2025-obrazlozenje (pdf)