Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13, 143/13 i 13/14), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se:

Izmjene i dopune plana nabave za 2016. god. (I. IZMJENE) (pdf)