Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13, 143/13 i 13/14), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donose se

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. godine (II. IZMJENE)
Izmjene i dopune Plana nabave za 2016 – II_ Izmjene (pdf)