Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donose se

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. god. (I. IZMJENE)
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017_god_I_izmjene (pdf)