Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donose se
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. godinu (III. IZMJENE)

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017_god_III_Izmjene (pdf)