Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se Oglas za radno mjesto:

  • medicinska sestra/tehničar, jedan/a izvršitelj/ica na određeno

Natjecaj – medicinska sestra-tehnicar (pdf)