Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se Oglas za radno mjesto:

  • socijalni/a radnik/ca, jedan/a izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme

Natjecaj – socijalni radnik (pdf)

Knin, 12.9.2019. godine, Ur. broj: 01-331/19