Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se Oglas za radno mjesto:

  • socijalni/a radnik/ca, jedan/a izvršitelj/ica na određeno

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)