Dom za starije i nemoćne osobe Knin, ima novi naziv koji glasi: Dom za starije osobe Knin (adresa sjedišta je ista).

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Doma Knin (pdf)