Obavještavamo sve naše poslovne partnere i suradnike da smo promijenili dosadašnji naziv naše ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Knin u novi naziv:

  • Dom za starije osobe Knin

OBAVIJEST o promjeni naziva ustanove (pdf)