Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Dom za starije i nemoćne osobe Knin objavljuje i ažurira Planove nabave i Registre ugovora o javnoj nabavi u EOJN-u.:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/