O b a v i j e s t

Sukladno čl. 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Kneza Domagoja 5, Knin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi.

Dom za starije i nemoćne osobe Knin