Sukladno članku 13.stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.) Dom za starije i nemoćne osobe Knin donosi slijedeću

O b a v i j e s t

Temeljem čl.13.st. 9. toč.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) objavljujemo da čelnik ustanove – ravnateljica, članovi Upravnog vijeća i ovlašteni predstavnici naručitelja ne obavljaju upravljačku djelatnost, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava iz čl. 13.st.1. Zakona na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bili kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5% , s toga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Knin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.

Čl.13. ZJN – Obavijest (pdf)