Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, ur.broj: 02-V-08-5/15-1 , ravnateljica Doma objavljuje

OGLAS
za zapošljavanje na određeno vrijeme – HITNO

Za radno mjesto čistačice, broj traženih radnika/ca – 1, puno radno vrijeme, žurno

Uvjeti:

  • završeno osnovnoškolsko obrazovanje,
  • HR državljanstvo,
  • nepostojanje zapreka iz stavka 1.čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje posla.

Uz prijavu priložiti:

  • Pisanu prijavu, potpisanu;
  • Dokaz o završenom obrazovanju- preslika svjedodžbe;
  • Preslika osobne iskaznice ili domovnica;
  • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Više u pdf dokumentu:

Oglas za cistacicu hitno (pdf)