Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13 ), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. god. ( I izmjene):

PLAN NABAVE I. izmjene 2014.god. (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.