Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se:

PLAN NABAVE 2012 g IZMJENA I DOPUNA

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.