Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se PLAN NABAVE ZA 2012. godinu:

PLAN-NABAVE-ZA-2012-g- (pdf)