Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13), te čl 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin
donosi se IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. god. (I IZMJENE):

PLAN NABAVE I izmjene 2015. g. (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.