Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13), te čl 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se:

PLAN NABAVE – II izmjene 2015. godine (pdf)