Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13), te čl 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se PLAN NABAVE ZA 2017. god.:

Plan nabave za 2017 (pdf)