Na temelju čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te čl. 35. Statuta doma za starije i nemoćne osobe Knin donosi se:

PLAN NABAVE ZA 2018. god.

Plan nabave za 2018 (pdf)