Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Knin za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine:

OPCI DIO PRARACUNA-Izvrsenje prihodi-rashodi 0101-30062023 (pdf)

OPCI DIO PRORACUNA – RACUN FINANCIRANJA 0101-30062023 (pdf)

POSEBNI DIO PRORACUNA-Izvrsenje prihodi-rashodi 0101-30062023 (pdf)

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – Izvrsenje 0101-30062023 (pdf)

OBRAZLOZENJE- Prijedlog polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju Financijskog plana Doma od 0101-30062023 (pdf)