Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijmu i otpustu korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Knin:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijmu o otpustu korisnika_ (pdf)