Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (2012).

Preuzmite dokumente u .pdf formatu:

Pregled sklopljenih ugovora 2012.god. (pdf)

Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.