Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe Knin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine 25/13, 85/15 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije osobe Knin.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama [Obrazac zahtjeva za pristup informacijama_Dom Knin] kojeg možete poslati:

na adresu: Dom za starije osobe Knin, Kneza Domagoja 5, 22300 Knin
elektroničkom poštom: dzsno@domzastarije-knin.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 09,00 – 13,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaksa na broj: 022/660-988.

Službenik za informiranje:

Nela Maljić, mag.soc.rada
Mob: 099-504-4152

Preuzmite dokumente:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu podataka (pdf)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine)

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godisnje izvjesće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)

Godisnje_izvjesce 2020.

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 (pdf)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 (csv)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 (pdf)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 (csv)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (pdf)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (csv)

Godišnje_izvjesće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016. (pdf)

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015 (pdf)

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

DSNO Knin-Upitnik-za-samoprocjenu-tjv (pdf)

Katalog informacija

Katalog informacija DZSiNO Knin

Zahtjev-za-pristup-informacija-DZSO-Knin

Zakoni:

Zakon o pravu na pristup informacijama