Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i pregled njihovog konačnog izvršenja za razdoblje I –XII/2013.god.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013.god. (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.