Na temelju članka 28.stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj vodi:

Registar sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017. godinu

Registar ugovora o JN za 2017 godinu (pdf)