Na temelju članka 28.stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj vodi
Registar sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017.godinu:

Registar sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi za 2017 (pdf)