STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

Naziv Statuta Doma za starije i nemodne osobe Knin, URBROJ: 2182-10-19-23-146 Broj:02-25123-1, od, 14. oLrlka 2023. godine, mijenja se i glasi: ,.Statut Doma za starije osobe Knin”.:

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Doma Knin (pdf)