Institucionalna skrb

Dom pruža usluge smještaja za 72 korisnika, što podrazumijeva: stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, njega, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pranje i glačanje rublja, propisane usluge zdravstvene njege, usluge socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije, aktivno provođenje vremena, pratnja i organizirani prijevoz za korisnike kada se za to ukaže potreba, te druge usluge u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Ugovorom o smještaju.

Aktivno provođenje vremena za korisnike uključuje ove aktivnosti: kreativne radionice, izleti, tjelovježba, kulturno-zabavni programi, društvene igre, edukativne radionice, sudjelovanje korisnika u životu zajednica, suradnja sa školama, vrtićima i udrugama civilnog društva, zadovoljenje vjerskih potreba korisnika.

Izvaninstitucionalna skrb

Dom pruža usluge pomoći u kući – priprema i dostava gotovih obroka (ručak) na području grada Knina (do 30 korisnika).

Program pomoći u lokalnoj zajednici

Dom nudi i uslugu posudbe rabljenih ortopedskih pomagala. Posuditi se mogu namjenski kreveti, hodalice i toaletna kolica. Uslugu možete ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva.