Zakoni:

Zakon o socijalnoj skrbi (zakon.hr)

Zakon o ustanovama (zakon.hr)

Zakon o radu (zakon.hr)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Narodne Novine)

Temeljni kolektivni ugovor (Narodne Novine)

Ministarstvo:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (mdomsp.hr)

Katalog prava u sustavu socijalne skrbi za starije osobe

Katalog prava u sustavu socijalne skrbi za starije osobe (mdomsp.hr)