Zakoni:

Zakon o socijalnoj skrbi (zakon.hr)

Zakon o ustanovama (zakon.hr)

 

Statut Ustanove:

Statut DZSNO Knin (pdf)

 

Ministarstvo:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (mdomsp.hr)

 

Katalog prava u sustavu socijalne skrbi za starije osobe

Katalog prava u sustavu socijalne skrbi za starije osobe (mdomsp.hr)