Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka:

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka (pdf)

Opća uredba o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-%28EU%29-2016-679

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka
https://azop.hr/

 

POLITIKA PRIVATNOSTI (pdf)

Zahtjev ispitanika u vezi osobnih podataka (pdf)